Nhà sản xuất: Syngenta
Dung tích: 1 Lít
Xuất sứ: Vương Quốc Bỉ
Dạng: Dạng nước
Nhà sản xuất: Sumitomo
Dung tích: 1 Lít
Xuất sứ: Nhật Bản
Dạng: Dạng nước
Nhà sản xuất: Map Pacific
Dung tích: 1 Lít
Xuất sứ: Anh Quốc
Dạng: Dạng nước
Nhà sản xuất: Hóa Nông Hợp Trí
Dung tích: 1 Lít
Xuất sứ: Việt Nam
Dạng: Dạng nước
Nhà sản xuất: Hockley International Ltd
Dung tích: 1 lít
Xuất sứ: Đóng chai tại Việt Nam
Dạng: Dạng nước
Nhà sản xuất: Basf
Dung tích: 1 lít
Xuất sứ: Pháp
Dạng: Dạng nước